Reklamačný formulár

(vypĺňa optika)
ReklamačnýNákup dielovReklamovaná časť: (Vyžadované)

Predná časťPravá stranicaĽavá stranicaOba straniceFlexDekoratívny prvokŠošovkaCelokIné
Dôvod na reklamáciu: (Vyžadované)
Zlomená stranicaOdštiepenieOdspájkovaniePrasknutieStrata farbyŠkrabanecZakriveniePoškodený závitIné

stačí výmena flexu

ÁnoNie

Priložiť fotografiu vady (Vyžadované)

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016 a v súlade so zákonom z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Zbierka zákonov č. 144, položka 1204 v znení neskorších predpisov) spoločnosťou IQ Prisma Sp. z o. o. so sídlom na ul. Turawska 14A, 46-022 Zawada, Poľsko za účelom a nevyhnutnom rozsahu na prípravu a predloženie reklamácie, zaslanej Administrátorovi pomocou vyššie uvedeného reklamačného formulára.

Oznamujeme vám, že správcom vami poskytnutých osobných údajov je IQ Prisma Sp. z o.o.so sídlom na ul. Rodziewiczówny 4, 45-348 Opole, Poľsko (číslo v OR Poľskej republiky 0000465835, DIČ PL7543073277, IČO 161535696). Ďalej by sme vás chceli informovať, že Vaše osobné údaje budú spracované spoločnosťou IQ Prisma Sp. z o.o., za účelom prípravy odpovede na danú otázku prostredníctvom reklamačneho formulára na základe vášho súhlasu (podľa článku 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Vaše osobné údaje budú spracúvané, kým nebude poskytnutá odpoveď. Máte právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa týkajú vašej osoby, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov a právo namietať proti spracúvaniu, rovnako máte právo aj na prenos údajov. Okrem toho máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Vyššie uvedené nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe vášho súhlasu pred jeho odvolaním. Ďalej máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu – Predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov. Poskytnutie vašich osobných údajov Vami je dobrovoľné, ale je nevyhnutné pre zaslanie odpovede. Vaše údaje nebudú spracované automatizovaným spôsobom. V súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016 a v súlade so zákonom zo dňa 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Zbierka zákonov č. 144, položka 1204, v znení neskorších predpisov) , súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov s cieľom overiť si, že údaje, ktoré mi poskytnete vo formulári, sú pravdivé a budú použité nato, aby mi správca umožnil online prístup do katalógu výrobkov. Správcom vašich údajov je IQ Prisma Sp. z o.o.so sídlom ul. Rodziewiczówny 4, Opole, Poľsko (číslo v OR Poľskej republiky 0000465835, DIČ PL7543073277, IČO 161535696).
Viac
Zdjęcie stopki